Den egna nyheten är ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap och stärka sitt varumärke.
Vi hjälper dig att förstå det nya medielandskapet, hur olika medieredaktioner värderar nyheter och hur du intresserar dem för just ditt material. Vi resonerar även kring hur man kan organisera det egna nyhetsarbetet och se till att organisationens bästa nyhetsuppslag når fram till kommunikatörerna.