Kriserna lurar ibland där du minst anar det och det behöver inte vara någon stor katastrof för att det ska bli en kris. För att kunna hantera kriser krävs en väl genomtänkt medial policy och plan. När det händer ska det redan
vara klart vem som ska säga vad till vem och när. Kursen vänder sig till dig som har ansvar för att kommunikationen fungerar när krisen är ett faktum.