Foto: Stefan Tell, Elisabeth Olsson Wallin, Sofia Åkerstedt Reosendahl.

Katarina Wennstam vinner Begriplighetspriset 2019

Varje år delar vi på Publik ut Begriplighetspriset till en person eller organisation som har lyckats få oss att förstå ett krångligt ämne lite bättre. Till någon som har lyft en fråga och gjort den mer begriplig, till nytta för andra.

Katarina Wennstam får Begriplighetspriset för att hon är en folkbildare som har tagit sig an det svåraste av allt: att ändra en mångtusenårig maktobalans som låter förövare åtnjuta förmånen att dela skuld med – inte sällan lägga över den på – sina offer. – Jag är otroligt tacksam och stolt över det här priset. Just att försöka göra svåra skeenden lite mer begripliga, att vrida och vända på perspektiv och att försöka slå hål på gamla unkna föreställningar om manligt och kvinnligt är något jag brinner starkt för. Det här ger mig kraft att fortsätta kämpa, säger Katarina Wennstam.

Årets nominerade var:

Hedi Fried
Psykologen och författaren Hedi Fried gör förintelsen begriplig för ungdomar i boken ” Frågor jag fått om förintelsen” (2017). I boken ”Historien om Bodri” ((2019) lyckas hon förklara förintelsen så att ett riktigt litet barn kan förstå det som ett barn kan och ska förstå, och genom att berätta för så små barn når hon även föräldrarna. Hon har också en hel livsgärning bakom sig att göra förintelsen begriplig.

Anders Hansen
Civilekonomen, läkaren och psykiatrikern Anders Hansen har genom sina böcker, populärvetenskapliga tv-program och sommarprat förklarat hur hjärnan fungerar och belyst den viktiga faktorn att vi behöver röra på oss för att hålla hjärnan igång.  Med utgångpunkt i vetenskap och fakta förklarar han hur vi bör göra och agera för att må bättre.

Katarina Wennstam
Att pressen har börjat sätta rubriker som ”Man misstänks ha våldtagit kvinna” istället för det sedvanliga ”Kvinna misstänks ha blivit våldtagen” är ett tecken på ett skifte i samhället. Katarina Wennstam är journalisten och författaren som outtröttligt driver på denna förändring. Hon är en folkbildare som har tagit sig an det svåraste av allt: att ändra en mångtusenårig maktobalans som låter förövare åtnjuta förmånen att dela skuld med – inte sällan lägga över den på – sina offer.

Simon Häggström
Simon Häggström är polisen och författaren som förmår oss att se när vi egentligen vill vända bort blicken. Som förmår oss att höra sanningens röst bortom de myter som skyddar förövare inom sexhandel. Och som inte är rädd för att vara glasklar med sin uppfattning kring sexköpslagstiftning i en samhällsdebatt som ständigt grumlas av missuppfattningar om den prostituerades verkliga möjligheter att välja en väg ut.