Stim

I upphovsrättens tjänst

Sverige är en av världens största exportörer av musik och det är Stim som ser till att upphovsmännen får betalt. I takt med att Stim växer ställs allt större krav på kommunikationen. De vände sig därför till Publik för att lyfta sin tidning och fick mycket mer än så. Bland annat årsredovisningen för 2016

Från analog musikpolis till digital rättighetsleverantör. Så ser affärsutvecklingen och därmed varumärkesförflyttningen ut för Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Och en av de viktigaste kanalerna är Stim-magasinet, som skickas till alla drygt 71 000 låtskrivare, tonsättare och musikförlag som är anslutna till Stim.

– Tidningen hade med åren blivit mer av ett musikmagasin än en tidning för upphovsmän. Detta ville Stim ändra på och gick därför ut med en upphandling, säger Alexandra Carmback, vd och kundansvarig på Publik.

Stim-magasinet har framför allt två funktioner: berätta vad som händer inom upphovsrätten och stimulera skapandeprocessen – detta både genom att presentera musikskapare inom olika genrer och komma med tips och råd. I uppdraget ingick även att göra om formen på tidningen så att avsändaren skulle framgå tydligare.

– Men vårt erbjudande – som ledde till att vi fick uppdraget – var faktiskt inte enbart det som kunden efterfrågade. Istället för att vi bara skulle göra tidningen föreslog vi att en konsult från Publik är på plats hos Stim en dag i veckan. På så vis lär vi känna både kunden och verksamheten.

– Att finnas på plats hos Stim innebär ytterligare fördelar, säger Krister Insulander, projektledare på Publik. Istället för att utgå från tidningen tittar vi på vad som ska kommuniceras och väljer kanal utifrån det. Förutom tidningen skickar Stim ett nyhetsbrev till anslutna musikskapare varje månad och har en webbplats med inloggning för kunder och anslutna. I och med att jag är på plats jobbar vi idag mer redaktionellt, och kan dessutom identifiera nyheter som kan vara intressanta för media. Svensk musik är ju större än någonsin ute i världen, och Stim ser till att musikskaparna får betalt för sitt arbete.

Publiks förslag baserades på en läsarundersökning som gjordes inför upphandlingen i slutet av 2012. Och omgörningen av tidningen har resulterat i idel positiva reaktioner – inte minst från de anslutna, som ”äger” Stim – och en ny läsarundersökning kommer att göras under 2016.

– Vi är mycket nöjda med Publik. Redaktören styr Stim-magasinet med säker hand och varje nytt nummer överträffar det föregående, säger Karin Jihde, f.d kommunikationschef på Stim.

2014 och 2015 kom Stim-magasinet tvåa i tävlingen Svenska Publishing-priset, kategorin ”Medlemstidningar yrke och bransch”.

Foto: Viktor Gårdsäter