Webbstrategi – webbplatser som ger resultat

På temat »Vår webbplats – så som vi vill ha den« arbetar vi med beprövade modeller för att ta fram mål, vision och strategier för ett företags eller en organisations webbplats eller intranät.

Vi går igenom vilka analyser och förstudier ett webbprojekt kräver. Vilka kompetenser behövs i projektgruppen?

Hur skapar vi en webbplats som utgår från organisationens mål? Och hur tar vi reda på. vad vår målgrupp verkligen behöver?

Kursens idé är att flytta fokus från att webben är ytterligare ett »projekt« till att integrera den med organisationens verksamhet.

Vi vänder oss till dig som ansvarar för ett företags eller en organisations webbplats. Den fungerar även bra för dig som vill »få ledningen med på tåget« eller som behöver vässa en projektgrupp inför ett mer omfattande webbprojekt.

Under kursen lär du dig:

• analys av övergripande mål och planer,
• webbplatsens vision,
• webbplatsens mål,
• webbplatsens roll i den framtida verksamheten,
• webbplatsens organisation och förvaltning,
• kommunikationsstrategier som stödjer arbetet på vägen,
• modeller för att utvärdera och mäta satsningen.