Konkurrensen om uppmärksamheten ökar och de som inte driver sina frågor riskerar att hamna i bakvattnet. En organisation som vill påverka måste ta egna initiativ till samhällsdebatten.

  1. Utnyttja engagemanget. Styrkan är medlemmarnas och medarbetarnas engagemang. Och engagerade människor är intressanta och trovärdiga.
  2. Var proaktiv. Visa att ni är aktiva och att ni tycker och tänker om sakernas tillstånd.
  3. Lyft fram egna frågor. Våga lyfta fram det som händer inom organisationen. Det finns alltid intressanta händelser att lyfta fram. Ofta handlar det bara om att leta på rätt ställe.
  4. Visa att ni finns. Ibland räcker det inte med papper och rapporter. Se till att ordna aktioner där ni visar vad ni vill.
  5. Skaffa samarbetspartners. Ett sätt att skapa kraft bakom sina argument är att visa att det är fler som arbetar för samma sak. Nätverk och allianser kan ge tyngd åt opinionsbildandet.
  6. Kontakta dem som bestämmer. Vilka är det som bestämmer i de frågor ni arbetar med? Ta kontakt med dem och förklara er ståndpunkt. Varför inte samla namnlistor eller skriva brev direkt till dem som är nyckelpersoner.
  7. Ta hjälp av fakta och undersökningar. Se till att det finns argument för er sak. Gör undersökningar och forskning u frågan. Visa på hur det ser ut.
  8. Ta stöd av andras forskning. Finns det forskare eller andra som stödjer er ståndpunkt. Se till att deras röst gör sig hörd.

Lycka till!
Patric Elmén
Expert inom opinion och debatt