Att välja konsulter är svårt och att välja webbyrå kan vara ännu svårare, eftersom de sitter på kunskap som du själv oftast saknar. Dessutom är deras metoder och priser väldigt olika. Jag brukar därför bjuda in flera byråer. Mellan tre och fem intressanta byråer brukar vara lagom, inte för många, inte för få. Sedan får de presentera sig själva, sina metoder och sina styrkor samt berätta vad de kan göra för er.

Ge dem ett bra och genomtänkt material att arbeta med. Vad vill ni veta om dem? Hur jämför ni olika byråer. En tydlig kravspecifikation underlättar också, vad ingår i deras uppdrag? Migrering, utbildning, innehåll, testning, implementering? Var noggrann med att beskriva vilken dokumentation ni vill ha under och efter projektet. Kräv även kvalitetssäkring. Låt webbyrån redovisa hur de säkerställer kvalitén. Hur tänker de genomföra projektet, vilken tidsplan har de, vem har vilket ansvar och se sedan till att träffa nyckelpersonerna i projektet.

Ställ frågor. Är det någonting i offerten som ni inte förstår, be om förtydliganden annars riskerar du betala för onödiga saker. Och kom ihåg att ta referenser från webbyråns tidigare kunder.

Lycka till!
Alexandra Carmback
Vd