När du talar inför andra människor är det viktigt att komma ihåg att du är budskapet. Innehållet i din presentation är bara en liten del av det som åhörarna tar till sig. Hur informationen går fram avgörs i hög grad utav dig själv som person – av din entusiasm, din röst, dina gester, ditt kroppsspråk och din energi. Se också till att samla information om dina åhörare. Om du ska kunna engagera och övertyga måste du veta en del om dina åhörare. Ju mer du vet, desto bättre kan du anpassa din presentation till publikens förutsättningar och förväntningar – och där igen lättare uppnå ditt syfte.

En annan viktig del är planeringen av ditt framträdande. Börja tidigt samla material du senare kan ha som underlag när du sammanställer din presentation. Gör en plan för ditt framträdande genom att skriva ner stolpar. Bestäm hur du ska konkretisera och illustrera. Lägg mest energi på inledning och avslutning men håll ständig kontakt med publiken. Ha ögonkontakt, aktivera åhörarna, ställ frågor och låt deltagarna ge egna exempel.

Avslutningsvis se till att hjälpa åhörarna att minnas ditt budskap. Lägg upp framställningen så att åhörarna får aha-upplevelser. Upptäckter som gjorts i åhörarens hjärna stannar där. Använd gärna humor och berätta något som berör åhörarnas känslor – helst något som du personligen har upplevt.

Lycka till!
Rikard Björk
Expert inom medierelationer