I allt väsentligt har vältalighetens grunder (ethos, pathos, logos et al.) inte förändrats sedan Aristoteles. För att nå ut med ditt budskap ska du etablera dig som en trovärdig person (ethos) och ha förståelse för den andres perspektiv. Ett engagerat framträdande ger goda möjligheter att väcka åhörarens känslor (patos). Du ska visa att du menar vad du säger och agerar som du säger. Tala vettigt och rationellt om din verksamhet (logos).

Koncentrera dig på vad du vill ha sagt och fundera på om din berättelse stämmer överens med ditt övergripande mål och ditt uppdrag. Tänk över motargumenten. Vilken kritik kan motståndarna ha och hur bemöter du dem bäst?

Ge gärna exempel och kom ihåg att träna regelbundet – gärna framför kamera. Och när du tappar bort dig, prova att säga Det viktigaste är… och du ska märka att hjärnan hjälper dig att få sagt det där viktiga som du redan har förberett.

Lycka till,
Patric Elmén
Expert på medierelationer