• Är texten anpassad för läsning på skärm? Har du delat upp texten?
  • Framgår ditt budskap? Finns det tillräckligt med bakgrundsinformation? Länkar du till relaterade dokument och webbplatser?
  • Kommer det viktigaste först? Ger du läsaren chansen att direkt avgöra om innehållet intresserar henne?
  • Är texten trovärdig? Tar du upp fakta som underbygger dina slutsatser? Stämmer fakta?
  • Är texten rätt för din målgrupp?
  • Är språket bra och korrekt? Har du kontrollerat stavning, meningsbyggnad och syftningar?
  • Har du tänkt på sökordsoptimering? Lyfter du fram nyckelord i rubriker och ingresser?
  • Får texten avsedd konsekvens? Kommer besökaren göra ett köp, klicka på en länk, reflektera eller agera på något annat sätt som du önskar?

Lycka till!
Susanne Wibom
Kommunikationskonsult