Bildtexten är bland det mest lästa och sämst skrivna har någon sagt. Och det ligger något i det. Vi slarvar ofta med orden kring bilden, trots att vi vet att de har högt läsvärde. Ofta är de också avgörande för att våra bilder ska bli begripliga och engagera läsaren. Utnyttja därför det faktum att många läser bildtexten och använd den för att locka till läsning. Var pang på och tillför något nytt, inte enbart det som finns på bilden. Namnge människorna på bilden och fråga fotografen om bilden. Kanske det hände något spännande eller roligt precis innan eller efter att bilden togs. Och kom ihåg att självklart måste även bildtexten korrekturläsas.

Lycka till!
Pia Runfors
Journalist och redaktionell expert