Strategi stavas planering. När dina mål och strategier finns på pränt är utmaningen att genomföra dem med full kraft. Då ger kommunikationsplanen stöd i det vardagliga arbetet. Den ser till att rätt personer gör rätt saker, vid rätt tillfälle.

Kommunikationsplanens viktigaste del är en genomtänkt och flexibel aktivitetsplan. Andra viktiga delar är bakgrund och ansvarsroller. Hur ser verksamheten ut och vem ansvarar för vad.  Gör en nulägesanalys och utifrån den sätt mål. Kommunikationsplanen ska även innehålla en tydlig kommunikationsstrategi, vad ska vi säga, hur ska vi säga det, var ska vi säga det och till vilka? Och kom ihåg utvärderingen, nådde vi fram, vad gick bra och vad behöver förbättras?

Lycka till,
Rikard Björk
Kommunikationskonsult