Det är en sak att veta vad andra ska göra men en helt annan sak att få dem att göra det. Det har varje chef erfarit många gånger. Kom därför ihåg att fokusera på budskapet och de önskade effekterna. Vad är det vi vill åstadkomma? Vad och vilken kommunikation stödjer detta? Visa meningen med arbetet och skapa tydliga mål, visioner och drömmar. Myndigförklara dig själv. Du har ett språk. Använd det och försök inte låta så som du tror att du ska låta. Myndigförklara även mottagaren.  Underskatta aldrig mottagarens intelligens men överskatta aldrig hennes förkunskaper.

Förstå att det inte finns något samband mellan en kommunikations omfattning och dess effekter. Fatta dig kort. Nio av tio texter är för långa. Börja alltid med det viktigaste beskedet till mottagarna. Pang på rödbetan. Lär av nyhetsjournalisterna. Utgångspunkten ska vara vad mottagarna behöver veta, inte vad du vill säga. Säg också som det är. Det är inte bara fult att ljuga, det är också ineffektivt. Ibland kan vi inte säga hela sanningen men förklara då varför det inte går. Och kom ihåg att ha tålamod. Det tar tid att förändra attityder och beteenden.

Lycka till!
Alexandra Carmback
Vd Publik