Metro uppmärksammar Johanna Lindskog Lindells tankar och åsikter om varför det är viktigt med flexibel arbetstid i kommunikationsbranschen. Att anpassa arbetstiderna efter medarbetarnas och kundernas förutsättningar ser hon som nyckeln som öppnar upp för större möjligheter. Den digitala utvecklingen har bidragit till en förändring för branschen.

Här hittar du Metros artikel