Tydlighet, ärlighet och proffsighet är receptet för framgång i din kontakt med media. Var förberedd. Gå igenom noga vad du ska säga, ta gärna hjälp av en kollega, träna, träna, träna innan du ringer journalisten. Om du har tid, fundera på vilka frågor journalisten kan tänkas vilja ha svar på. Några överraskningar?

Se till att ditt budskap är enkelt, tydligt, slagkraftigt. Gå rakt på sak. Journalister har ofta ont om tid. Kan du hjälpa till med bilder, statistik, citat etc. ökar möjligheten att artikeln blir bra. Och det är väl målet?

Behandla journalisten med respekt och ljug aldrig, sanningen kommer alltid fram. Tänk på att intervjun inte är slut förrän du stängt av mobiltelefonen.

Tala i rubriker, om möjligt. Off the record finns inte, det är ett begrepp som enbart existerar på film.

Och kom ihåg, först människor och sedan siffror. Journalisternas fokus är människor.

Lycka till!
Peter Nyström
Expert på medierelation