Bli inte överrumplad, ljug aldrig och köp dig tid, det är några grundregler vid kontakten med journalisten. Ditt beteende när du blir uppringd av en reporter är ofta helt avgörande för hur du och ditt företag framställs, inte minst vid kriser.

Viktigt är också att ta reda på varför journalisten ringer, i vilket sammanhang ska dina kommentarer användas. Om någon annan är mer lämpad att svara på frågorna, hänvisa till dem. Ta det lugnt och köp dig lite tid. Be att få återkomma så att du hinner uppdatera dig och tänka igenom dina svar. Håll din del av överenskommelsen, om du har lovat att ringa tillbaka inom tio minuter, gör det.

Tänk på att både journalisten – och du – vill få till en bra nyhet. Tala i rubriker. Framhåll det som du tycker är viktigt, ha ett huvudbudskap.

Visa entusiasm och empati. Först människor, sedan siffror. Ljug aldrig. Både små och stora lögner är förödande – och sanningen kommer alltid fram förr eller senare.

Sätt upp villkoren i förväg och be om att, när texten är klar, få se hela texten eller de delar där du citeras. Och kom ihåg att använda ditt sunda förnuft, du kommer långt på att bara vara dig själv.

Lycka till,
Susanne Wibom
Expert på medierelationer