Det viktigaste beskedet till läsaren ska stå i artikelns första rad. Sedan fyller du på med det nästa viktigaste. Avsluta alltså med det minst intressanta. Skriv inte för att imponera på chefen eller kollegorna, utan skriv för läsaren. Försök att sträva efter flyt i texten och att använda ditt eget språk, fastna inte i källans språk. Besvara frågorna vad, vem, var, när, hur och om möjligt varför. Kom också ihåg att inte berätta inte allt du kan utan skriv kort och enkelt.

Lycka till!
Patric Elmén
Expert på medierelationer och före detta journalist