Ett pressmeddelande ska ha högt nyhetsvärde, vara tydligt formulerat och skickas till rätt redaktioner – vid rätt tidpunkt. Det är helt avgörande för att det inte ska hamna i papperskorgen.

Kom ihåg att tänka journalistiskt, berätta det viktigaste först och skriv inte längre än en A4. Låt någon tala i texten men undvik eget skryt, använd istället kunder och oberoende röster.

Möjligheten till publicitet ökar genom att ringa redaktionen eller ansvarig redaktör innan pressmeddelandet skickas ut och tipsa om nyheten.

Skicka bara ett pressmeddelande om ni har något att berätta, inte bara för att ni måste gå ut med något. Skicka det bara till de som kan tänkas vara intresserade av nyheten och skicka det vid rätt tidpunkt. Bilder ökar intresset för nyheten, se därför till att högupplösta pressbilder finns tillgänliga.

Pressmeddelandet ska ha en tydlig avsändare så att mottagaren inte behöver undra vem som står bakom. Det ska även finnas mejl och telefonnummer till en kontaktperson som ska vara tillgänglig dygnet runt när pressmeddelandet har skickats ut. Om journalisten kommer till ett mobilsvar hamnar pressmeddelandet oftast i papperskorgen.

Lycka till,
Susanne Wibom
Medierelationsexpert