En lyckad intervju kräver tre saker, noggranna förberedelser, ett bra genomförande och en genomtänkt uppföljning.

Före intervjun behöver du därför tänka igenom vad läsaren behöver veta. Se också till att du har tillräckligt med tid för intervjun och att du skriver stolpar, inte frågor. Under själva intervjun är det bra att i största möjliga mån eftersträva ett samtal. Ha därför inte för bråttom att komma till saken utan börja med vida frågor och lyssna. Ställ följdfrågor när det behövs och var inte för låst till anteckningsblocket. Se till att du kan få återkomma för eventuella frågetecken och så att den intervjuade kan ta del av resultatet och kontrollera fakta. Efter intervjun är det ofta bra att börja bearbeta materialet så snart som möjligt då du fortfarande har det färskt i huvudet.

Lycka till!
Rikard Björk
Journalist och expert på medierelationer