Ingressen ska vara kort, innehålla det viktigaste i din text och locka till vidare läsning. Det är här det avgörs om läsaren kommer att fortsätta läsa. Helst ska ingressen svara på frågorna när, var, hur, vem, vad och helst även varför. Den viktigaste informationen, själva händelsen eller konsekvensen av ett beslut bör stå i första raden. Och kom ihåg att använda ett så enkelt språk som möjligt.

Ingresser kan vara:

  • Ett rakt konstaterande som fungerar bra i nyhetstexter. Det viktigaste först utan stilistiska piruetter.
  • Ett citat är ett vanligt och enkelt sätt att börja en text.
  • En bekräftelse med uttalande. Börja med ett konstaterande som omedelbart bekräftas eller kommenteras med ett pratminus.
  • Ett motsatsförhållande som skapar kontrast och spänning genom att ställa dåtid mot nutid, problem mot lösning eller liknande jämförelser.
  • En punktlösning. Det passar bra att presentera informationen i punkter när materialet är stort och man snabbt vill ha fram det viktigaste.

Lycka till
Pia Runfors
Expert redaktionell kommunikation