Att redigera bilder är en konst i sig. Det handlar inte bara om att anpassa och beskära bilder utan lika mycket om konsten att få bildens och textens innehåll att samverka med form och typografi.

Fundera därför över om bilden är tillräckligt informativ, vad tillför den och hur återger layouten budskapet? Samspelar text och bild, vilka ord krävs för att förstärka budskapet och lyfts dessa fram i bildtexten? Hur många bilder behövs, räcker det med en och i vilken storlek och upplösning? Kom ihåg att det är stor skillnad på papper och webb.

Lycka till
Linnéa Hedberg