Att ta riktigt bra porträttbilder är ett hantverk, det är mycket som ska fungera samtidigt. Det är därför viktigt att inte ha för bråttom. Prata med den som ska fotograferas och få honom eller henne mer avslappnad. Tänk över vilka platser ni kan använda er av och försök att i största möjliga mån använda befintligt ljus. Ta gärna bilden utomhus eller vid ett fönster. Se också till att fånga blicken och se till att personens ögon syns ordentligt. Tänk på bakgrunden, det är ofta irriterande att se träd, stolpar, rör eller annat som sticker ut ur huvudet på den som porträtteras. Avslutningsvis, kom ihåg att vinkla kameran rätt. Rakt på, under ifrån eller från ovan skapar ofta helt olika stämningar i bilden.

Lycka till
Linnéa Hedberg