Ett bra sätt att hitta en struktur och välja rätt kanal är att skapa ett handlingsark med rubriker som mål, målgrupp, mätning och strategi. Börja därför att reflektera över vilket sätt kanalen kan stödja varumärket, vad som är rätt innehåll och hur uppmuntras kommentarer och medverkan. En plan för hur heta ämnen, svåra frågor och kritik ska hanteras underlättar också arbetet. Sedan är det även bra att tänka på marknadsföringen av kanalen och hur besökarna/följarna ska nås.

Lycka till
Linnéa Hedberg
Juniorkonsult