En tidning kan vara en av de bästa kanalerna för att föra ut ett budskap då journalistiska produkter ofta har hög trovärdighet. Ibland blir man dock så ivrig att man glömmer bort att börja med en grundlig analys av behov och mål. Ställ dig frågan, är en tidning det bästa medlet för att nå fram? Kom ihåg att svara ärligt.

Det är också viktigt att ställa sig frågan om tidningen får plats i organisationens marknadskommunikation. Tidningen ska vara en del av marknadsföringsmixen och då måste den ha eller få en klar och tydlig plats. Även läsarens behov behöver tänkas över. Vad vill våra läsare läsa, vad gör oss unikt jämfört med våra konkurrenter? Och kom ihåg att göra skillnad på redaktionellt innehåll och reklam.

Lycka till
Pia Runfors
Expert inom redaktionell kommunikation