Kriserna lurar ibland där man minst anar det. De dyker upp där och när beredskapen är som lägst. Och det behöver inte vara någon stor katastrof för att det ska bli en kris. Däremot kan även förhållandevis små kriser lätt utvecklas till katastrof för ditt varumärke. Och utvecklingen går allt snabbare, i takt med att de sociala medierna växer i betydelse.

Planera därför för när krisen kommer – inte om. Identifiera tänkbara kriser, både stora och små. Se vad andra har gjort bra och dåligt. Det finns gott om både klassiska misstag och goda förebilder. Empati är ett nyckelord vid krishantering. Först människor, sedan siffror. Lyckade medierelationer i kris handlar om att göra rätt, inte bara medialt, utan fram allt gentemot de människor som drabbas. Här finns inga genvägar. Det går aldrig att prata bort det man gjort fel. Först kommer alltid att göra rätt, därefter att säga rätt, vilket sedan kan leda till att uppfattningen om dig och ditt företag blir den önskade.

Gör en plan och träna. Ta fram en väl genomtänkt mediepolicy och plan, liksom en väl etablerad organisation. När krisen kommer ska det redan vara klart vem som ska säga vad till vem och när! Sedan gäller det att träna. Lär av militärer och idrottsmän som tränar hårt på att göra rätt under stress. En bra mediepolicy är också nödvändigt. Väletablerade mediekontakter är vägen till en lyckad kriskommunikation. Dessa kontakter måste du etablera nu. Att stänga ute medierna är att missa möjligheten att påverka bilden av ditt företag när du väl har gjort rätt. En bra mediepolicy uttrycks bäst genom den gamle bankmannen Hans Cavalli-Björkmans numera klassiska Ser jag en journalist så springer jag – och oftast hinner jag ifatt. Håll kontakt med journalisten. Ta kontakt med journalisten som skriver kunnigt och sakligt om din bransch, när du har verkliga nyheter att berätta om din verksamhet. De kontakterna kan bli avgörande när krisen är ett faktum.

Lycka till
Patric Elmén,
Expert inom kriskommunikation