För att bli en bra webbpublicist måste du känna till mediets egenskaper. Då våra besökare till 90 procent är på vår webbplats för att läsa texter har vi mycket att lära av det äldre hantverket. Ofta mer än vad vi tror. Samtidigt måste vi förstå och utnyttja de avgörande skillnaderna.

  • Överblick. På webben är en mycket mindre del av produkten synlig.
  • Möjligheten att på några sekunder kunna publicera information, med global täckning, ställer nya krav på både organisation och webbredaktör.
  • Avsändarkontroll. Vi har mindre kontroll på kommunikationens presentation (upplösning, webbläsare, operativsystem med mera) och mindre kontroll över dess spridning.
  • Vi känner igen de flesta pappersprodukterna. På webben finns färre etablerade konventioner och standarder.
  • Webben är ett medium som bygger på och uppmuntrar snabb kommunikation.
  • Webben är ett snabbt och också billigt sätt att publicera.

Lycka till!
Patric Elmén
Expert inom media