I våras blev det klart att Publik vunnit Skolverkets upphandling. Ramavtalet, som innefattar att hjälpa till med att skriva, redigera och sammanställa olika typer av texter för publicering i såväl tryckt som digital form, sträcker sig över två år.

Det är vår redaktionella expert Pia Runfors som kommer att vara kundansvarig för Skolverket men hela byrån kommer att samarbeta för att leverera ett så bra resultat som möjligt. Publik har tidigare haft ett ramavtal inom medieträningar för Skolverket och vi ser nu fram emot att få samarbeta igen.

Välkommen Skolverket!
Alexandra Carmback
Vd Publik