Som redaktör ger jag ofta återkoppling på andras texter. Målet är att texten ska bli lätt att läsa. Därför har jag samlat några frågor som är bra att utgå ifrån.

  • Vem ska läsa texten, vad har hon för förkunskaper och vad vill hon läsa?
  • Har texten ett tydligt syfte, göra den sitt jobb?
  • Finns det en slagkraftig inledning? Blir du lockad att läsa vidare?
  • Har texten ett bra flyt? Hur är språket och meningsbyggnaden? Prov gärna att läsa texten högt. Om du stakar dig gör även mottagaren det.
  • Är texten logiskt strukturerad? Kommer saker i rätt ordning?
  • Passar stilen och tonfallet för innehållet?
  • Är texten korrekt? Stämmer alla fakta? Felaktiga uppgifter sänker hela textens trovärdighet.

Lycka till!
Pia Runfors
Expert på redaktionell kommunikation