Det är både nödvändigt och roligt att kommunicera med ord, bild och form. Det är ännu viktigare att ha en tydlig tanke om varför man kommunicerar för att på så vis kunna välja rätt forum vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp.

Olika kanaler fyller olika behov och tidningen är ett fantastiskt sätt att kommunicera känslor, kultur och sammanhang. Den är ett av de viktigaste och mest inarbetade verktygen som ett företag kan använda för att prata med sina medarbetare och med omvärlden. Den läses av många och har ett högt förtroende.

Eftersom tidningen är en journalistisk produkt uppfattas den som trovärdig hos läsaren. Den stärker relationen med medarbetarna och kunderna, höjer företagets image och är en kostnadseffektiv kontakt mellan företaget och de viktigaste målgrupperna.

Lycka till!
Patrik Elmén
Expert på medierelationer och före detta journalist