Och nästan alla texter är för långa! Så stryk ner och förenkla. Notiser är tidningens mest lästa texter så välj och välj bort. Kom ihåg vad som är syftet med texten och fråga dig själv vad som är viktigast. Tänk journalistiskt och strukturera så att det viktigaste kommer först och prioritera sedan i fallande viktighetsgrad. Reflektera över om allt verkligen behöver vara med eller om det kanske är bättre med två kortare artiklar. Avslutningsvis, motverka mångordighet och leta efter onödiga förstärkningar, modeord och förlängningar. Ta bort alla ord som inte behövs.

Lycka till!
Pia Runfors
Expert inom redaktionell kommunikation