För läsaren är en nyhet något som är okänt, överraskande, eller något som du hör/ser för första gången. I USA säger man ”holy-shit-journalism”, vi kallar det ”åfanism”, dvs vi säger å-fan när v i springer på något som vi inte känner till.

Att solen går upp varje morgon är nödvändigt för att vi ska överleva men det är ingen nyhet. Om den skulle gå upp i norr och ned i söder skulle det vara en kanonnyhet.

Olika saker kan ligga till grund för en nyhet. Konflikt är en sådan. Då pratar vi inte om krig utan konflikter mellan människor, gärna i vår absoluta närhet. Vi kallar det närhetsprincipen när nyheter i vår absoluta närhet är mer intressanta än händelser längre bort.

Personifiering/människor/ påverkan är andra orsaker som tidningarna gillar.

Till sist, en bra nyhet lever vidare. Ta galna kosjukan som exempel. Först en isolerad händelse för några bönder, sedan en epidemi, sedan en grej för EU, politik, ekonomi.

Lycka till!
Peter Nyström
Expert på medierelation