Ica-handlarnas förbund

Bredda bilden av ICA-handlarna

För att få hjälp med att stärka och bredda bilden av ICA-handlarnas roll som opinionsbildare och ansvarsfull ägare till ICA Gruppen vände sig ICA-handlarnas Förbund till Publik. Det som tidigare var en ganska intern publikation blev istället två externa trycksaker som riktar sig till en bredare publik, bland annat finansmarknaden, beslutsfattare, media och samarbetspartners.

Bakgrund
Det finns i dag 1 287 ICA-butiker i 285 av landets kommuner. Dessa ICA-handlare är inte bara lokala entreprenörer utan även ansvarsfulla samhällsbyggare. De engagerar sig också på sina orter och jobbar för att påverka och förändra allt från utanförskap till livsmedelsproduktion och matvanor.

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges alla ICA-handlare och majoritetsägare i ICA Gruppen. Under 2014 var förbundet inne i ett nytt skede och ville få hjälp av Publik med att producera både en verksamhetsberättelse och en årsredovisning som långsiktigt utvecklar och stärker bilden av affärsmodellen ICA-idén, det vill säga fria handlare i samverkan. De ville även förtydliga bilden av ICA-handlarna som ansvarsfulla företagare och samhällsbyggare.

Utmaning
Att förklara grunden till ICAs framgång under 100 år – ICA-idén, en unik modell med fria handlare som både konkurrerar och samverkar.  Och att samtidigt bredda bilden av ICA-handlarna genom att visa vad de gör och vilket ansvar de tar i samhället.

Genomförande
Vi valde att göra två trycksaker – en verksamhetsberättelse och en årsredovisning.

Verksamhetsberättelsen innehåller berättelser som visar vilken viktig roll ICA-handlarna har över hela Sverige idag – som egenföretagare och samhällsaktörer. Samtidigt innehåller den mycket grafik som förmedlar fakta och statistik på ett informativt och roligt sätt.

Årsredovisningen är en mer traditionell årsrapport där vi samlar det finansiella resultatet för ICA- handlarnas Förbund.

Resultat
Trycksakerna blev mycket uppskattade och spreds till en bredare publik, bland annat beslutsfattare, media och samarbetspartners. Den nya formen och den informativa grafiken gjorde innehållet både lättsammare och tydligare, vilket uppskattades av målgrupperna.

Vårt samarbete med ICA-handlarnas Förbud har fortsatt och 2017 var fjärde året då vi fick förtroendet att producera deras publikationer.