Lidingö Stad

Sänkt fart med kampanjen #körsnällt

Resultatet blev 7 publicerade artiklar i de lokala tidningarna. Lidingö Stad fick också många positiva tillrop i sociala meder och planerar att låta kampanjen återkomma nästa sommar

Utmaning
Lidingös bilister behövde sänka farten. Därför tog Publik, tillsammans med Lidingö Stad fram kampanjen #körsnällt

Mål
Lidingö Stad ville visa att alla är vinnare när du kör snällt. Du som kör, dina medtrafikanter, cyklister, gångtrafikanter och inte minst miljön.

Strategi / genomförande
Först placerades rosa trehjulingar ut på strategiska platser där många kör för fort på Lidingö. Bredvid trehjulingen placerades en skylt där det stod Kör Snällt. Samtidigt lanserades en kampanjsida där besökarna kunde läsa om vikten att hålla hastighetsbegränsningen. Vid skolstarten placerades 4000 teckningar med uppmaningen körsnällt ut på parkerade bilar i området tillsammans med en länk till kampanjsidan. En rosa banderoll vid Lidingö-bron placerades även ut där bilisterna uppmuntrades till att köra snällt.

Resultat
7 publicerade artiklar i de lokala tidningarna. Lidingö Stad fick också många positiva tillrop i sociala meder och planerar att låta kampanjen återkomma nästa sommar.