Sustainable Innovation

Smarta bilister kör elcykel

26 000 elcyklade kilometrar, medverkan i tv och radio, 122 000 visningar på Facebook och ett minskat koldioxidutsläpp. Det blev resultatet när Publik hjälpte Sustainable Innovation med konceptet Elcykelkortet.

Utmaning
Sustainable Innovation driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Publik fick uppdraget att skapa medial uppmärksamhet kring Elcykelkortet. Utmaningen var att få bilister att lämna bilen hemma och istället prova elcykel.

Mål
Projektets huvudsakliga syfte var att minska utsläpp och trängsel i rusningstrafiken i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Målet med Elcykelkortet var att trigga lust hos bilpendlare att prova elcykel – och därmed få fler att göra miljösmarta val.

Strategi / genomförande
Elcykelkortet ingick i projektet Lätta Elfordon. Testpersoner laddade ner appen Elcykelkortet som mätte de dagliga cykelsträckorna. Cykeldata från alla testpersoner sammanställdes och utvärderades utifrån faktorer som utsläpp och trängsel. Publik tog fram idén till och producerade filmen Elcykel vs bil.

Resultat
Projektet ledde till närmare 26 000 elcyklade kilometrar och därmed ett minskat koldioxidutsläpp. PR-aktiviteterna resulterade i ett flertal publiceringar i riks- och lokalpress, samt medverkan i TV och radio. Filmen fick stor spridning på Facebook och har i dagsläget drygt 120 000 visningar. Den stora spridningen ledde till att filmen blev omskriven i bland annat Dagens Nyheter.

Publik har även hjälpt Sustainable Innovation med att få medial uppmärksamhet kring projekten Laddbil och projektet Ett bilfritt år.