Vi har på vår kommunikationsbyrå sex lediga arbetsplatser som vi gärna vill fylla med spännande människor. Ni får tillgång till våra härliga ljusa lokaler på Riddargatan mitt i city med två stora mötesrum och fantastiskt kaffe. Stora höj- och sänkbara skrivbord och sköna kontorsstolar.

Kontakta alexandra.carmback@publik.se för mer information.