Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på Publik att du känner dig trygg när du delar med dig av dina personuppgifter. Därför tar vi hänsyn till din integritet när vi samlar in personlig information, och vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler och Publiks interna policyer och rutiner. Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill därför vara transparenta när det gäller vår hantering av dina personuppgifter.

Har du frågor kring hur Publik behandlar dina personuppgifter och dataskydd? Skicka ett e-postmeddelande till alexandra.carmback@publik.se.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Med behandling menar vi allt som sker med personuppgifterna. Till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Kunder och uppdrag
För potentiella och befintliga kunder kan följande information komma att behandlas:
• Visitkortsdata, det vill säga namn, telefonnummer, e-postadress och adress.
• Faktureringsuppgifter.
• Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information och företagsspecifik information.
Leverantörer
För leverantörer kan följande information komma att behandlas:
• Namn, e-postadress och organisationsnummer.

Vad är syftet och varför är behandlingen nödvändig (laglig grund)?
Kund och uppdrag
Syftet med att behandla information om potentiella kunder är att vi ska kunna utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla samarbeten med dig som är kund. Vi behandlar kunders personuppgifter för att kunna upprätta fullständiga avtal. Syftet med att samla in personuppgifter om underkonsulter är att säkerställa att rätt resurser kopplas ihop med lämpligt uppdrag eller projekt.
Leverantör
Leverantörers personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera beställningar och köp. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtal.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?
För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med och överföras till Publiks samarbetspartners. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Hur länge sparar vi din information?
Din data kommer inte att sparas hos oss längre än nödvändigt, det vill säga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för. Notera att lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid. Viss information kan med andra ord komma att sparas hos oss längre.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Publik har vidtagit en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med integritetsfrågor, utveckling av vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare.