Kriserna lurar ibland där du minst anar det. De dyker upp där och när beredskapen är som lägst och det behöver inte vara någon stor katastrof för att det ska bli en kris. Däremot kan även förhållandevis små kriser lätt utvecklas till katastrofer. För att kunna hantera kriser krävs en väl genomtänkt medial policy och plan, liksom en väl etablerad organisation. När det händer ska det redan vara klart vem som ska säga vad till vem och när.

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för att kommunikationen fungerar när krisen är ett faktum. För det gäller att vara beredd: att ha en bra organisation innan det händer – det som aldrig händer oss.

Under kursen får du lära dig:

  • planera för när krisen kommer – inte om
  • identifiera tänkbara kriser, både stora och små
  • involvera dem som tillsammans med dig ska hantera krisen
  • respondera: svara på det oförutsedda – krisscenarieträning
  • kopiera: se vad andra har gjort bra och dåligt – klassiska misstag och goda förebilder
  • praktisera: öva, öva och öva igen