Bäst-före-datumen på medieträning blir allt kortare. Det som i går var ett fräscht budskap kan i dag lätt ge en fadd smak i munnen, mot bakgrund av senaste nytt. Högstatus blir snabbt lågstatus. Gårdagens sanningar blir allt snabbare dagens lögner.
Medielandskapet förändras raskt. Det som nyss var en diffus kvällstidningsoro har hos många företags- och myndighetsledningar vuxit till en gigantisk Janne Josefsson-skräck, när varje möte med media i själva verket är en möjlighet att nå ut med sitt budskap.

Goda medierelationer kräver ständig övning. Inte för att dölja eventuella oegentligheter, utan för att rättframt kunna tala om det som är bra. Tänk på att varje journalist är ett koncentrat av kanske tusen, hundratusen eller flera miljoner läsare, lyssnare och tittare – eller kunder! Journalisterna är framför allt intressanta som kanal till dessa.

Våra medieträningar är uppbyggda kring praktiska övningar, där du intervjuas av pålästa journalister inför kamera. Tillsammans går vi sedan igenom och utvärderar intervjuerna innan vi genomför ytterligare övningar.

Våra medieträningar vänder sig till alla som har kontakter med media. Du kan vara den sakkunnige som handlägger ett speciellt ärende eller informatören som ska veta allt om det mesta. Du behöver veta hur du ska möta journalister vare sig de kontaktar dig eller du dem. Vad kan du, får du, bör du och ska du säga?

Under kursen lär du dig:

  • intervjuteknik
  • att bli intervjuad
  • pressens etiska regler