Den egna nyheten är ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap och stärka sitt varumärke. Vi hjälper dig att förstå det nya medielandskapet, hur olika medieredaktioner värderar nyheter och hur du intresserar dem för just ditt material. Vi resonerar även kring hur man kan organisera det egna nyhetsarbetet och se till att organisationens bästa nyhetsuppslag når fram till kommunikatörerna.

Under kursen lär du dig:

  • orientera i det nya medielandskapet – genomgripande förändringar och spelregler för webb, papper och sociala medier
  • tänka som en journalist – så undviker du missförstånd då olika tankevärldar kolliderar
  • nyhetsvärdering och nyhetskriterier
  • bygga relationer med medier, bloggar och opinionsbildare
  • principer för budskap och “Frågor & svar-dokument”
  • pressplanen i korthet
  • metoder för uppföljning och utvärdering
  • nyhetsmatrisen – en checklista som hjälper dig att se nyheten
  • nyhetsverkstad – vi tar fram skarpa nyhetsuppslag
  • mediekartan – ett verktyg för att nå rätt målgrupp