Delad kunskap

Vi på Publik gillar att dela med oss av våra kunskaper och bidra till en begripligare och effektivare kommunikation – både i vår dagliga rådgivning och under alla de utbildningar vi håller. Dessutom ger vi löpande ut böcker om kommunikation – böcker som många av våra kunder använder som uppslagsböcker och som även används i skolundervisningen på flera håll. Du kan ladda ner dem gratis här på webben.

 

500tips

500 tips för bättre kommunikation

Den här boken är en sammanfattning av de lär­domar vi på Publik har gjort under våra många år som kommunikatörer. ”500 tips för bättre kommunikation” är en liten handbok med tips, checklistor och annat som är värt att ha i bakhuvudet för den som arbetar som kommunikatör.

Ladda ner boken här!

 

soc_300

Första hjälpen för sociala medier

Få moderna företag kan bortse från effekterna av sociala medier i sin verksamhet. Att vara aktiv i de sociala medierna kan i många fall vara en avgörande framgångsfaktor. Den här boken bidrar till att skapa en gemensam grund för er som vill engagera er i närvaro på nätet. Den beskriver också olika kanaler och ger enkla instruktioner för varje vald plattform – och visar hur man kan mäta resultatet av sina insatser.

Ladda ner boken här!

 

pres_300

Presentationsträningsboken

Av allt som sagts och skrivits om presentationsteknik finns det en allenarådande sanning: du måste alltid utgå från mottagaren. Det är vad du gör och säger, utifrån publikens villkor och förutsättningar, som avgör hur du ska lyckas. Presentationsträningsboken är ingen bibel eller lärobok i presentationsteknik. Däremot innehåller den ett antal handfasta tips, som vi tror att du kan ha nytta av när du ska tala inför en publik.

Ladda ner boken här!