pres_300

Presentationsträningsboken

Av allt som sagts och skrivits om presentationsteknik finns det en allenarådande sanning: du måste alltid utgå från mottagaren. Det är vad du gör och säger, utifrån publikens villkor och förutsättningar, som avgör hur du ska lyckas. Presentationsträningsboken är ingen bibel eller lärobok i presentationsteknik. Däremot innehåller den ett antal handfasta tips, som vi tror att du kan ha nytta av när du ska tala inför en publik.

Ladda ner boken här!