Kommunikation är ett ledningsverktyg. Väl använt hjälper det att stärka ett företags varumärke, bygga eller återställa dess förtroende, underlätta interna förändringar, kontrollera att kriser inte urartar, stärka motivationen hos duktiga medarbetare att stanna kvar och få nya talanger att söka sig till er – så kallad Employer Branding. Inget av detta är möjligt utan effektiv kommunikation.

Vi hjälper er med såväl grundarbetet – analys, strategi, planering, utbildning och budskapsformulering – som löpande rådgivning i frågor rörande kriser, förändring eller löpande bearbetning av relationerna med era intressenter. Från vårt utifrånperspektiv sätter vi oss in i hur dessa tänker och känner. Vi bedömer var ni kan räkna med stöd och var ni riskerar att möta motstånd, och rekommenderar därefter passande insatser.