Låt inte krisen bli en katastrof. Kriserna lurar ibland där du minst anar det. De dyker upp där och när beredskapen är som lägst och det behöver inte vara någon stor katastrof för att det ska bli en kris. Däremot kan även förhållandevis små kriser lätt utvecklas till katastrofer.

För att kunna hantera kriser krävs en väl genomtänkt medial policy och plan, liksom en väl etablerad organisation. När det händer ska det redan vara klart vem som ska säga vad till vem och när. Vi hjälper dig att var förberedd inför krisen och finns alltid till hands när krisen kommer.