Medielandskapet förändras raskt. Det som nyss var en diffus kvällstidningsoro har hos många företags- och myndighetsledningar vuxit till en gigantisk Janne Josefsson-skräck, när varje möte med media i själva verket är en möjlighet att nå ut med sitt budskap.
Goda medierelationer kräver ständig övning. Inte för att dölja eventuella oegentligheter, utan för att rättframt kunna tala om det som är bra. Tänk på att varje journalist är ett koncentrat av kanske tusen, hundratusen eller flera miljoner läsare, lyssnare och tittare – eller kunder! Journalisterna är framför allt intressanta som kanal till dessa.

Våra medieträningar är uppbyggda kring praktiska övningar, där du intervjuas av irriterande pålästa journalister inför kamera. Tillsammans går vi sedan igenom och utvärderar intervjuerna innan vi genomför ytterligare övningar.

Vi har även ett utarbetat koncept för digital medieutbildning på distans.