Publiks seniorkonsulter är erfarna moderatorer med journalistkompetens. Vi är vana att hålla ihop komplexa program både under stora och mindre konferenser och möten.

Vi läser in oss på de frågor som är aktuella för din organisation och samarbetar med er för att sätta rätt prägel på det event du vill att vi leder. Vår moderator kontaktar varje enskild deltagare och skapar ett frågebatteri som skapar dynamik och låter alla komma till tals.

Hen leder ditt seminarium, debatt eller panelsamtal med tydlighet, humor och örnkoll på körschemat. Kontakta oss för att ta del av våra toppbetyg!